Utrecht klaar voor de toekomst!

Volt heeft ambitie voor Utrecht.
Wij geloven in een Utrecht dat klaar is voor de toekomst. Een Utrecht dat zich niet laat afschrikken door de uitdagingen van de 21e eeuw, maar deze pragmatisch en vol vertrouwen tegemoetziet. Een Utrecht dat in allerlei opzichten een voorbeeld voor Nederland en Europa kan zijn: op het gebied van democratie, digitalisering, duurzaamheid en sociaal beleid. Utrecht maken we samen. Deze overtuiging zit in het DNA van Volt. Als grassrootspartij staan we naast de Utrechter, om te horen waar het schuurt en samen te bedenken wat er moet gebeuren. Bij het opstellen van ons programma hebben we veel Utrechters gesproken. De komende jaren willen we ons netwerk verder uitbouwen om zo nog vaker het gesprek met de Utrechters aan te gaan.

Onze stad ligt in het hart van Nederland en is door het spoornetwerk verbonden met heel Europa. Utrecht vormt de schakel tussen de Randstad en het Ruhrgebied. De gemeente Utrecht is op allerlei manieren verweven met de EU en werkt onder meer samen met meerdere Europese steden aan een circulaire economie. De regio profileert zich in Brussel als een innovatieve koploper, een ‘living lab’. Het is onze ambitie om deze banden te behouden en te versterken.

Op veel gebieden gaat het goed in Utrecht. Heel Europa haalt inspiratie uit onze fietspaden en fietsenstallingen en neemt voorbeeld aan onze buurtteams. En we zijn koploper in de overstap naar een circulaire economie. Op andere fronten is nog veel te verbeteren. De woningnood in Utrecht is schrijnend en veel mensen lukt het niet om nog een huis te vinden in onze stad. De jeugdzorg kampt met lange wachtlijsten. Daarnaast zal de energietransitie de stad de komende jaren voor lastige vragen stellen. In dit programma vertellen we hoe wij die uitdagingen willen aanpakken. We hebben onze oplossingen opgedeeld in vijf thema’s.

1Een duurzaam Utrecht
De samenleving moet de komende jaren veel duurzamer worden. Dat we die verandering moeten maken is duidelijk, maar hoe we dat precies moeten aanpakken is een lastigere vraag. Volt wil inzetten op een effectieve, eerlijke en sociale transitie. We doen voorstellen voor een groener en duurzamer Utrecht en willen de lasten zo eerlijk mogelijk verdelen.
2Een bewoonbaar Utrecht
Ook in Utrecht zijn de woonproblemen groot. Veel mensen vinden het fijn om in deze stad te wonen, maar lang niet iedereen vindt op dit moment (betaalbare) woonruimte. Om de groei van Utrecht te blijven beheersen, is het noodzakelijk om ook na te denken over het toerisme en de mobiliteit in de stad, zodat we ook in de toekomst een fijn en bewoonbaar Utrecht hebben en houden.
3Een betrokken Utrecht
De moderne burger wil niet alleen meepraten, maar ook meedenken. Wij willen Utrechters vanaf het begin erbij betrekken om hen mee te laten denken over zowel de plannen als de uitvoering.
4Een sociaal Utrecht
De sociale ongelijkheid is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid en tussen mensen in loondienst en zzp’ers. We moeten nu keihard aan het werk om die verschillen te verkleinen, met beleid dat gericht is op die mensen die er het meest onder hebben geleden.
5Een innovatief Utrecht
De uitdagingen waar we als maatschappij en als stad Utrecht voor staan, vragen om een andere benadering en nieuwe oplossingen. We verplaatsen ons op nieuwe manieren, werken steeds meer digitaal en verwachten hierin ook steeds meer van de gemeente zelf. We moeten innoveren om de burgers gemakkelijker te bereiken en te betrekken bij beleid. We creëren nieuwe kansen door in te zetten op een betere digitale ontsluiting van de gemeente, en door innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie te ondersteunen.
Stapelthe verkiezingsprogramma's Utrecht

Alle achtergronden lezen? Bekijk ook ons beleidsprogramma.