Successen van de fractie: fietsparkeerplaats bij het Muntgebouw

Successen van de fractie: fietsparkeerplaats bij het Muntgebouw

3 nov 2022 14:01:22 UTC
Utrecht Fietsen

In juni heeft Volt-gemeenteraadslid Linda Bode tijdens haar maidenspeech een motie ingediend om meer fietsparkeerplaatsen bij het Muntgebouw te realiseren. Het monumentale Muntgebouw gaat binnenkort dicht om gerenoveerd te worden, waarna er ruimte is voor onder meer horeca, cultuur en kantoren. Het wordt daarmee echt een gebouw van de stad en goed bereikbaar per fiets. Dan moeten er wel plekken gecreëerd worden om die goed te stallen, zodat het ook prettig leven voor omwonenden blijft.

Deze waren niet voldoende opgenomen in het originele plan, dat uitging van 220 plekken in een fietskelder en 65 plekken op het terrein buiten, in jargon het ‘maaiveld’genoemd. De wethouder had toegezegd om hier naar te kijken en nu is bekend dat er maar liefst 110 plekken op het maaiveld komen en 130 extra plekken op de Muntkade, dichtbij het Muntgebouw. Een grote opsteker voor bezoekers en omwonenden!