Blog: de eerste weken in de raad

Blog: de eerste weken in de raad

21 apr. 2022 20:21:36 UTC
Charlotte met vlag

Zo zitten we nog vol(t) in de campagne, en zo is Volt met drie kandidaten vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Utrecht. Op 30 maart zijn Ruud Maas, Charlotte Passier en ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Een heel bijzonder moment, midden in een periode waarin we in hoog tempo kennismaken met de gemeente Utrecht en het raadswerk. We zijn natuurlijk niet alleen nieuw als raadslid, maar ook als partij. We leren de geschreven en ongeschreven regels snel kennen. Wist je bijvoorbeeld dat de grootste partij als eerste een fractiekamer mag kiezen en de plekken in de raadszaal mag uitzoeken? Wij hebben de kamer van Student & Starter overgenomen, een mooie ruimte in de hoek van het gebouw, met uitzicht op het Stadhuisplein.

We beseffen goed welke mooie en verantwoordelijke taak we hebben gekregen. Alle onderwerpen zijn verdeeld over zes inhoudelijke commissies, die we hebben verdeeld; voorlopig onder ons drieën, waarbij de (nog aan te nemen) fractiemedewerkers onderwerpen kunnen gaan overnemen. Ruud heeft veiligheid, bestuur en financiën (vbf) en zorg, welzijn, cultuur en sport (zwcs), Charlotte heeft energie(transitie), duurzaamheid en wonen (edw) en mobiliteit, groen en openbare ruimte (mgor), en ik neem onderwijs, werk en economie (owe) en ruimtelijke ordening, grondzaken en vastgoed (rogv) voor mijn rekening.

We proberen onze frisheid en open blik zo goed mogelijk vast te houden, en we merken dat het Volt-geluid van nuance, constructieve samenwerking en positiviteit gewaardeerd wordt en ons ook houvast geeft in de hectiek van plannen, visies en meningen. En we genieten: want we kunnen echt impact maken in deze prachtige stad!