Blog: GA Praag

Blog: GA Praag

17 okt 2022 13:03:09 UTC

De klimaatcrisis, de invasie van Oekraïne en de toename van populisme. Allemaal thema’s die grensoverschrijdend zijn en waar wij als Europese beweging dé stem zijn voor verandering. De meest effectieve manier waarop we op grensoverschrijdende thema’s verandering kunnen bewerkstelligen is tijdens de Europese verkiezingen in 2024. Afgelopen weekend was het zover, de General Assembly (GA) in Praag waarbij het ging over de prioritering van onderwerpen voor de Europese verkiezingen in 2024. Linda Bode, Veerle Smit en Charlotte Passier gingen er namens de fractie Utrecht heen.

Het was voor ons alle drie de eerste keer bij de GA en alleen al om met zo veel Volters in een trein naar Praag te reizen was een hele ervaring (leve de GreencityTrip!). In totaal kwamen er ongeveer 800 Voltleden uit heel Europa naar Praag. Bijna alle nationale afdelingen waren vertegenwoordigd. Voorafgaand aan de GA was een dag met alle gekozen volksvertegenwoordigers en hun fracties. We gingen in gesprek over onder andere de gedragscode waar Volt Europa nu mee bezig is. Het is ontzettend interessant om met andere Volters gesprekken te hebben over de uitdagingen waar we voor staan en hoe we dat willen oplossen. We zijn natuurlijk een Europese beweging en door de GA ervoeren we dat ook echt op die manier.

Het doel van de GA

Het doel van deze GA is om onze politieke prioriteiten vast te stellen voor de verkiezingen in 2024. De afgelopen maanden hebben Voltleden uit heel Europa meegeschreven aan een groot aantal one-pagers met oplossingen voor de 5+1 uitdagingen waar we in Europa voor staan. Alle leden konden tijdens de GA hun prioritering geven voor het programma van de Europese verkiezingen. Iedereen kon ter plaatse of online stemmen en daarmee eigen voorkeur aangeven voor de thema’s.
Discussiepanels brachten extra context en informatie rondom alle uitdagingen. Linda nam deel aan het panel over Global Balance. Ze benoemde dat het verlies van biodiversiteit prioriteit zou moeten zijn. Grootschalig verlies van biodiversiteit heeft namelijk desastreuze gevolgen. Biodiversiteit zorgt voor een balans in het ecosysteem; het zuivert water en lucht, bestuift planten wat nodig is voor de voedselvoorziening en regelt het klimaat.

Wat nemen we mee?

We nemen drie belangrijke punten mee uit Praag: de samenwerking tussen lokaal, landelijk en Europees niveau, het belang van diversiteit en onze blinde vlek. Als eerste de samenwerking tussen lokaal, landelijk en Europees niveau. Tijdens de Q&A op zondag kreeg Charlotte de vraag hoe de samenwerking is tussen de lokale, landelijk en Europees niveau(s). We zitten nu ruim een half jaar in de gemeenteraad in Utrecht. De afgelopen maanden hebben de tijd genomen om bekend te worden met de processen en (ongeschreven) regels in de raad. We hebben met de fractie onze speerpunten voor de komende drie-en-een-half jaar vastgesteld en zetten ons daar nu voor in, een voorbeeldcasus is de Weerdsingel. We staan nu op het punt om van ons eilandje af te komen en meer te gaan samenwerken met andere afdelingen. De GA heeft ons daar bij geholpen. De banden tussen de lokale afdelingen zijn aangehaald en we zijn met onze vertegenwoordiger in het Europees Parlement, Damian Boeschelager, aan het kijken hoe we elkaar beter kunnen informeren en samenwerken. Want op lokaal niveau lopen we op onderwerpen als klimaatadaptatie, klimaatneutraliteit en waterkwaliteit achter op de Europese richtlijnen. Het verbeteren van de samenwerking kan ons dus helpen bij het behalen van onze doelen in Utrecht.

Ten tweede het belang van diversiteit. Tijdens de GA waren er op dit thema twee sessies. Een van de twee sprekers gaf aan een aantal keer de vraag te hebben gekregen waarom het nodig is dat er meer vrouwen lid worden van Volt. De andere spreker maakte dat met behulp van data heel duidelijk, met als voorbeeld de invloed van de man-/vrouwverdeling binnen Volt op onze politieke agenda. Ongeveer driekwart van onze leden is man. Voor de GA is er een enquête gehouden waarvan de resultaten werden gepresenteerd, onder andere over de prioriteiten voor de Europese verkiezingen. Wanneer de stem van mannen en vrouwen even zwaar werd meegewogen, veranderde de prioritering. Oftewel, het feit dat we meer mannelijke leden hebben heeft invloed op de politieke thema’s die we belangrijk vinden. Daarmee hebben we een minder inclusief beleid en spreken we met dit beleid ook minder vrouwen aan.

Het derde punt waren de thema’s waar over werd gesproken. Het viel op dat het over grote thema’s ging zoals klimaat, digitalisering etc,, maar dat hierbij niet het gesprek werd gevoerd over hoe we iedereen mee krijgen. Zo viel het bijvoorbeeld bij het thema Smart State op dat we binnen Volt Europese infrastructuur en Human-centred AI belangrijk vinden, maar hadden we het op de GA weinig over Community & Wellbeing. Hoe om te gaan met digibeten werd helemaal niet besproken. Dit is wat ons betreft een heel belangrijke blinde vlek waar we ons bewust van moeten zijn. En dit hangt ook samen met het vorige punt, de diversiteit binnen Volt.

Wij vonden het een succes en erg leuk om mee te maken. Als lid van een Europese beweging is het echt een meerwaarde om een evenement als dit bij te wonen. Dus mocht je twijfelen? Meld je aan voor de volgende keer!